To Contact Joseph Karl Publishing
Detroit, Michigan, U.S.A.